"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài chính - Thuế (Năm 1993)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 7 văn bản thuộc lĩnh vực Tài chính - Thuế được ban hành trong năm 1993:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-11-1993 Chỉ thị số 41/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý kinh doanh xi măng và chống thất thu thuế ở lĩnh vực buôn bán vật liệu xây dựng.
21-10-1993 Quyết định số 828/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v miễn thuế doanh thu trên khâu lưu thông đối với lợn, thịt lợn và bia Sladex.
06-10-1993 Chỉ thị số 39/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện lập hoá đơn chứng từ khi mua bán hàng và cung ứng dịch vụ thu tiền.
30-03-1993 Quyết định số 312/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thu thuế lợi tức siêu ngạch đối với hoạt động khai thác sản phẩm rừng tự nhiên.
02-03-1993 Chỉ thị số 09/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập sổ thuế đến hộ gia đình.
07-02-1993 Chỉ thị số 05/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý thu nộp các loại phí và lệ phí.
08-01-1993 Quyết định số 08/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu thuế tài nguyên rừng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
43,636,778 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner