"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kế hoạch - Đầu tư (Năm 2003)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 10 văn bản thuộc lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư được ban hành trong năm 2003:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2003 Quyết định số 70/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v: “Chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Phát hành sách & VPVH Quảng Bình thành Công ty Cổ phần Phát hành sách và Kinh doanh tổng hợp Quảng Bình”.
28-11-2003 Quyết định số 66/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v “Chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Xây dựng công trình Bình Lợi thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Bình Lợi”.
14-11-2003 Quyết định số 62/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v: “Chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Vật tư Nông nghiệp Quảng Bình thành Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Quảng Bình”.
14-11-2003 Chỉ thị số 42/2003/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản những tháng cuối năm 2003.
22-10-2003 Quyết định số 59/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước: Nhà máy Bia rượu Quảng Bình thành Công ty Cổ phần.
25-08-2003 Quyết định số 36/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định khuyến khích và ưu đãi đầu tư áp dụng tại tỉnh.
07-08-2003 Quyết định số 34/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định khuyến khích và ưu đãi đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉ nh.
26-06-2003 Chỉ thị số 23/2003/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2004.
01-03-2003 Quyết định số 06/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước: Xí nghiệp Đông lạnh Đồng Hới, thuộc Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Bình thành Công ty cổ phần.
12-02-2003 Quyết định số 04/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh vê việc chuyển doanh nhiệp Nhà nước: Công ty Cơ điện và Xây dựng nông nghiệp Quảng Bình thành Công ty cổ phần.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
47,461,749 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner