"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lĩnh vực khác (Năm 2003)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc Lĩnh vực khác được ban hành trong năm 2003:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2003 Quyết định số 72/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.
16-08-2003 Chỉ thị số 35/2003/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v triển khai thực hiện Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ.
13-08-2003 Chỉ thị số 32/2003/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện.
24-06-2003 Chỉ thị số 22/2003/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v soạn thảo văn kiện Kế hoạch động viên Quân đội.
16-05-2003 Quyết định số 12/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh các dự án MAG Quảng Bình.
15-04-2003 Chỉ thị số 10/2003/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v: Phát hành đợt xổ số “Xoá mái tranh cho hộ nghèo”.
01-04-2003 Chỉ thị số 07/2003/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.
19-03-2003 Chỉ thị số 06/2003/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều tra hoạt động sản xuất - kinh doanh các loại hình doanh nghiệp.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
51,564,050 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner