"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tư pháp - Thanh Tra (Năm 2003)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 3 văn bản thuộc lĩnh vực Tư pháp - Thanh Tra được ban hành trong năm 2003:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-09-2003 Quyết định số 48/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.
14-08-2003 Chỉ thị số 34/2003/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức tổng kết công tác tiếp dân năm 2000 - 2003.
05-03-2003 Quyết định số 07/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
47,461,976 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner