"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài nguyên - Môi Trường (Năm 2007)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 7 văn bản thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi Trường được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-08-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác quản lý tài nguyên và môi trường.
20-07-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015.
12-07-2007 Nghị quyết số 71/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001 - 2010 và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất cho hoạt động khoáng sản 5 năm 2006 - 2010.
12-07-2007 Nghị quyết số 70/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015.
07-05-2007 Quyết định số 932/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán kinh phí Dự án lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000 và lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tỉnh Quảng Bình.
04-05-2007 Quyết định số 930/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
11-01-2007 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác tổ chức quản lý, vận hành công trình cấp nước tập trung nông thôn.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
51,219,261 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner