"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nông - Lâm - Ngư nghiệp (Năm 2003)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp được ban hành trong năm 2003:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-11-2003 Quyết định số 64/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành “Bản Quy định về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ”.
10-11-2003 Quyết định số 60/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định về cơ chế thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương.
23-09-2003 Quyết định số 50/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định khai thác gỗ rừng tự nhiên làm nhà ở cho đồng bào dân tộc ít người.
11-08-2003 Chỉ thị số 31/2003/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý nguyên liệu thuỷ sản xuất khẩu.
30-07-2003 Quyết định số 30/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về cơ chế quản lý cao su tiểu điền.
07-07-2003 Chỉ thị số 24/2003/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2003.
21-04-2003 Chỉ thị số 12/2003/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu quả các dự án thuộc Chương trình khai thác hải sản xa bờ.
23-01-2003 Chỉ thị số 04/2003/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phòng cháy chữa cháy rừng và ngăn chặn nạn đốt rừng làm nương rẫy.
15-01-2003 Chỉ thị số 03/2003/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
46,404,155 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner