"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nội vụ - Ngoại vụ (Năm 2003)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 29 văn bản thuộc lĩnh vực Nội vụ - Ngoại vụ được ban hành trong năm 2003:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2003 Quyết định số 75/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành bản Quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức, bộ máy; biên chế của Ban Dân tộc - Miền núi và Tôn giáo.
28-11-2003 Quyết định số 65/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức lại bộ máy Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
10-11-2003 Quyết định số 61/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình.
20-10-2003 Quyết định số 58/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trạm Y tế xã Tân Trạch.
20-10-2003 Quyết định số 57/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trạm Y tế xã Thanh Thạch ư.
20-10-2003 Quyết định số 56/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trạm Y tế xã Nam Hóa.
20-10-2003 Quyết định số 55/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trạm Y tế thị trấn Quy Đạt.
20-10-2003 Quyết định số 54/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trạm Y tế xã Trọng Hóa.
20-10-2003 Chỉ thị số 37/2003/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
14-10-2003 Quyết định số 53/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành bản Quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức, bộ máy; biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ.
01-10-2003 Quyết định số 52/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Hội đồng phân loại, đánh giá, xử lý nợ các dự án đánh bắt hải sản xa bờ tỉnh Quảng Bình.
15-09-2003 Quyết định số 47/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
12-09-2003 Quyết định số 46/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu công nghiệp cảng biển Hòn La.
12-09-2003 Quyết định số 43/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho phép tách Hội Dược học Quảng Bình khỏi Hội Y Dược học tỉnh.
03-09-2003 Quyết định số 38/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, bản.
06-08-2003 Quyết định số 33/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường.
05-08-2003 Quyết định số 31/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Quảng Bình.
29-07-2003 Quyết định số 29/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trường Trung học phổ thông Bán công Nam Quảng Trạch.
23-07-2003 Quyết định số 28/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trường phổ thông Cấp 2 - 3 Dương Văn An - huyện Lệ Thủy.
11-07-2003 Quyết định số 27/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Cha Lo.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
46,474,483 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner