"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Khoa học - Công nghệ (Năm 2003)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc lĩnh vực Khoa học - Công nghệ được ban hành trong năm 2003:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-09-2003 Quyết định số 42/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế quản lý công nghệ tỉnh Quảng Bình.
07-03-2003 Quyết định số 08/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh “V/v phê duyệt Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2005 và định hướng đến năm 2010.
27-01-2003 Quyết định số 03/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh.
27-01-2003 Quyết định số 02/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học và Công nghệ xác định các đề tài, dự án khoa học công nghệ và môi trường cấp tỉnh.
27-01-2003 Quyết định số 01/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định về việc xác định đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
46,458,011 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner