"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giáo dục - Đào tạo (Năm 2003)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo được ban hành trong năm 2003:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2003 Quyết định số 74/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Đề án "Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục từ nay đến năm 2010".
25-12-2003 Quyết định số 73/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt đề án “Phát triển giáo dục mầm non từ nay đến 2005 - 2010”.
18-12-2003 Quyết định số 71/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Đề án “Đưa tin học vào nhà trường từ nay đến 2005 và định hướng đến 2010 ngành Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình”.
17-12-2003 Quyết định số 68/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt đề án “Đẩy mạnh thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phấn đấu Quảng Bình đạt chuẩn PCGDTHCS năm 2005”.
17-12-2003 Quyết định số 67/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Đề án “Phát triển giáo dục dân tộc miền núi Quảng Bình giai đoạn từ nay đến năm 2005 và đến năm 2010”.
16-09-2003 Quyết định số 49/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành “Quy hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục Quảng Bình từ năm 2003 đến 2005 và 2010”.
11-09-2003 Quyết định số 40/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt đề án kiên cố hóa trường, lớp học tỉnh Quảng Bình.
09-05-2003 Chỉ thị số 15/2003/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp năm học 2002 - 2003.
06-05-2003 Chỉ thị số 14/2003/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thành lập Trung tâm Học tập Cộng đồng phường, xã.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
51,665,006 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner