"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài chính - Thuế (Năm 2003)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 15 văn bản thuộc lĩnh vực Tài chính - Thuế được ban hành trong năm 2003:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2003 Chỉ thị số 45/2003/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v chuẩn bị hàng hoá phục vụ Tết và tăng cường công tác quản lý thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thân năm 2004.
17-12-2003 Quyết định số 69/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định giá các loại đất để thu tiền sử dụng đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ về đất và bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất.
18-11-2003 Quyết định số 63/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định định mức chi phí giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.
09-09-2003 Quyết định số 39/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành “Quy định một số cơ chế, chính sách tài chính chủ yếu phục vụ Chương trình phát triển văn hóa xã hội giai đoạn 2003 - 2005”.
26-08-2003 Quyết định số 37/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chi tiêu ngân sách trong các lĩnh vực.
05-08-2003 Quyết định số 32/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất.
23-07-2003 Chỉ thị số 27/2003/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về tăng cường quản lý và chống thất thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân”.
24-06-2003 Quyết định số 20/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành bản Quy định giá các loại tài sản để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất.
16-06-2003 Chỉ thị số 21/2003/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đẩy mạnh thực hiện kế hoạch xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2003.
16-06-2003 Chỉ thị số 20/2003/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác thu nộp thuế năm 2003.
26-05-2003 Quyết định số 16/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v sửa đổi, bổ sung điểm 4 Điều 5 của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất.
02-05-2003 Chỉ thị số 13/2003/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức triển khai vận động mua Công trái giáo dục năm 2003.
28-04-2003 Quyết định số 11/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất.
26-02-2003 Quyết định số 05/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng hoàn thành vượt mức nghĩa vụ ngân sách Nhà nước giao hàng năm.
08-01-2003 Chỉ thị số 01/2003/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thực hiện niêm yết giá hàng hoá, dịch vụ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
51,596,566 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner