"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Công nghiệp - Thương mại (Năm 2007)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc lĩnh vực Công nghiệp - Thương mại được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2007 Quyết định số 3179/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) giai đoạn 2007 - 2012.
07-12-2007 Nghị quyết số 78/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001 - 2010 và kế hoạch sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản 5 năm 2006 - 2010.
07-12-2007 Nghị quyết số 77/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015.
31-10-2007 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác kiểm tra, bình ổn giá cả thị trường hàng hóa thiết yếu sau bão lũ.
21-08-2007 Quyết định số 1894/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích phát triển CN - TTCN và ngành nghề nông thôn giai đoạn 2006 - 2010.
09-05-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác Quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
04-05-2007 Quyết định số 922/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng vốn khuyến công và vốn hướng dẫn người nghèo làm khuyến nông, lâm, ngư - ngành nghề nông thôn năm 2007.
04-04-2007 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện tiết kiệm điện mùa khô năm 2007.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
51,659,594 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner