"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giáo dục - Đào tạo (Năm 1990)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 1 văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo được ban hành trong năm 1990:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-04-1990 Chỉ thị số 16/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công tác xoá mù chữ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
43,673,096 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner