"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  An ninh - Quốc phòng (Năm 1990)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 2 văn bản thuộc lĩnh vực An ninh - Quốc phòng được ban hành trong năm 1990:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-1990 Chỉ thị số 53/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phát động quần chúng tấn công các loại tội phạm bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.
11-08-1990 Chỉ thị số 34/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thi hành Hiệp định Quy chế Biên giới Việt Nam - Lào.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
43,689,493 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner