"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lĩnh vực khác  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 319 văn bản thuộc Lĩnh vực khác:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-05-2022 Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
10-05-2022 Quyết định số 1192/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính “Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng” thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
09-05-2022 Quyết định số 1186/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
22-03-2022 Quyết định số 722/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình.
21-03-2022 Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình.
11-03-2022 Quyết định số 637/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được cập nhật sửa đổi, bổ sung nội dung đã được công bố tại Quyết định số 3695/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
21-02-2022 Quyết định số 460/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chính quyền địa phương và Tổ chức phi chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
21-02-2022 Quyết định số 459/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Công tác thanh niên thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình.
17-01-2022 Quyết định số 105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ và một phần do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành được rà soát trong năm 2021.
25-12-2021 Mục lục Công báo số 30/MLCB của Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh năm 2021.
12-11-2021 Quyết định số 3657/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh qĐ V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng chống thiên tai thuộc thầm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
12-10-2021 Quyết định số 3253/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
05-10-2021 Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 và Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
22-09-2021 Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
21-09-2021 Quyết định số 3028/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030.
15-09-2021 Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực Nội vụ.
09-09-2021 Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình.
24-08-2021 Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.
13-08-2021 Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hưởng phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng và trợ cấp ngày công lao động cho lực lượng dân quân.
13-08-2021 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí trong cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Chuyển tới trang:  /16     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
43,698,569 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner