"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lĩnh vực khác (Năm 2000)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 13 văn bản thuộc Lĩnh vực khác được ban hành trong năm 2000:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2000 Chỉ thị số 46/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 406/TTg và Nghị quyết số 05/CP về cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo các loại.
17-11-2000 Chỉ thị số 42/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2000.
03-11-2000 Quyết định số 28/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân định tuyến địa giới hành chính tranh chấp giữa xã Hải Trạch với xã Phú Trạch và xã Thanh Trạch thuộc huyện Bố Trạch”.
01-11-2000 Chỉ thị số 40/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai đề án củng cố, chấn chỉnh hoạt động 8 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở yếu, kém và quỹ tín dụng khu vực.
25-10-2000 Chỉ thị số 38/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước và xã, phường, thị trấn.
03-10-2000 Chỉ thị số 37/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, HTX và tăng cường quản lý khu vực kinh tế NQD.
02-10-2000 Chỉ thị số 36/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào trồng cây trong toàn tỉnh.
30-08-2000 Chỉ thị số 32/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện chế độ báo cáo thống kê.
14-08-2000 Quyết định số 22/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành (tạm thời) chỉ tiêu biểu mẫu báo cáo định kỳ các vấn đề trong lĩnh vực xã hội.
10-04-2000 Chỉ thị số 14/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng - tổ chức Đại hội thi đua các cấp, tiến tới Đại hội thi đua toàn tỉnh lần thứ nhất.
29-03-2000 Chỉ thị số 11/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định 40/1999/NĐ-CP của Chính phủ về Công an xã.
16-03-2000 Chỉ thị số 10/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu đến năm 2000 về trẻ em, tổng kết Chương trình hành động vì trẻ em của tỉnh 1992 - 2000 xây dựng Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2001 - 2010.
13-03-2000 Chỉ thị số 08/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “Đẩy mạnh cổ phần hóa sở hữu các doanh nghiệp Nhà nước”.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
43,644,980 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner