"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài chính - Thuế (Năm 2000)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 4 văn bản thuộc lĩnh vực Tài chính - Thuế được ban hành trong năm 2000:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2000 Quyết định số 33/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản Quy định giá các loại tài sản trên đất để đền bù thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất.
24-11-2000 Quyết định số 32/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng hoàn thành và vượt mức nghĩa vụ ngân sách Nhà nước hàng năm.
25-10-2000 Chỉ thị số 39/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xe máy.
22-06-2000 Chỉ thị số 23/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về vệc Triển khai thực hiện Quyết định 05/2000/QĐ-TTg ngày 05/01/2000 của Thủ tướng Chính phủ về “Xử lý thanh toán nợ giai đoạn II”.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
43,684,727 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner