"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lĩnh vực khác (Năm 2007)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 10 văn bản thuộc Lĩnh vực khác được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2007 Mục lục Công báo số ML/2007 của Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh mỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2007.
08-12-2007 Nghị quyết số 86/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
07-12-2007 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua đề nghị xếp loại đô thị Ba Đồn mở rộng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình là đô thị loại IV.
04-12-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình.
24-08-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
16-08-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
08-05-2007 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007.
16-03-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
15-02-2007 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII.
05-02-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới, các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện Dự án.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
51,218,899 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner