"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nông - Lâm - Ngư nghiệp (Năm 2007)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 11 văn bản thuộc lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-10-2007 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng ở gia súc, tai xanh ở lợn và bệnh dại.
15-08-2007 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
15-08-2007 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác khắc phục hậu quả lũ, lụt do cơn bão số 2 gây ra.
13-08-2007 Quyết định số 1831/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn.
13-07-2007 Quyết định số 1593/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt định mức hỗ trợ của các nội dung thuộc Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc và miền núi thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010.
31-05-2007 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2007.
10-05-2007 Quyết định số 994/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mở rừng khai thác gỗ rừng tự nhiên năm 2007.
12-04-2007 Quyết định số 769/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án tăng cường và nâng cao năng lực Kiểm lâm địa bàn xã đến năm 2010.
04-04-2007 Quyết định số 721/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá thiết kế trồng rừng mới thuộc nguồn vốn Dự án 661.
12-03-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời về công tác đầu tư xây dựng, quản lý khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
18-01-2007 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
51,166,325 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner