"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Công nghiệp - Thương mại (Năm 1997)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 3 văn bản thuộc lĩnh vực Công nghiệp - Thương mại được ban hành trong năm 1997:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-10-1997 Quyết định số 1332/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định xây dựng, quản lý và xử dụng điện ở nông thôn.
06-08-1997 Chỉ thị số 19/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị định 57/CP của Chính phủ.
22-07-1997 Quyết định số 877/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn điều lệ tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty điện tử tổng hợp Quảng Bình.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
47,472,860 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner