"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nông - Lâm - Ngư nghiệp (Năm 1998)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 11 văn bản thuộc lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp được ban hành trong năm 1998:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-1998 Chỉ thị số 41/1998/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nghiêm cấm chặt phá rừng, đào bới gốc, rễ cây Re hương.
07-11-1998 Chỉ thị số 38/1998/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác trồng rừng, trồng cây phân tán, trồng cây ăn quả và cây tạo cảnh quan.
31-07-1998 Chỉ thị số 27/1998/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải phóng mặt bằng thi công các công trình thuộc dự án ARCD.
23-05-1998 Quyết định số 30/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước Lâm trường Tuyên Hoá hoạt động công ích trực thuộc UBND huyện Tuyên Hoá.
19-05-1998 Chỉ thị số 19/1998/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiết kiệm sử dụng điện trong mùa khô.
11-05-1998 Quyết định số 19/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Quảng Bình.
10-04-1998 Quyết định số 06/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Công ty Cao su Việt - Trung và Công ty Cao su Lệ Ninh trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
14-03-1998 Chỉ thị số 09/1998/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường phòng chống bệnh dại.
14-03-1998 Chỉ thị số 08/1998/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật, lập lại trật tự kỷ cương trong hoạt động giết mổ, buôn bán động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh.
07-03-1998 Chỉ thị số 07/1998/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động phòng chóng cháy rừng và ngăn chặn Phá rừng làm nương rẫy.
07-03-1998 Chỉ thị số 06/1998/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách diệt trừ chuột bảo vệ mùa màng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
47,528,369 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner