"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nông - Lâm - Ngư nghiệp (Năm 2005)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 6 văn bản thuộc lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp được ban hành trong năm 2005:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2005 Quyết định số 67/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Chương trình Phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2005 - 2010.
18-08-2005 Quyết định số 42/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Chương trình phát triển sản xuất cây vụ Đông tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2005 - 2010.
28-07-2005 Quyết định số 37/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v: Phê duyệt Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2010.
19-05-2005 Chỉ thị số 18/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2005.
17-05-2005 Quyết định số 26/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phân cấp đăng ký tàu cá.
10-01-2005 Quyết định số 02/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện Hiệp định phân định Vịnh Bắc bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc bộ tỉnh Quảng Bình.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
43,623,897 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner