"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Văn hóa - Du lịch - TDTT (Năm 1997)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 2 văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa - Du lịch - TDTT được ban hành trong năm 1997:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-08-1997 Chỉ thị số 24/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức quản lý công tác Vận tải hành khách và Du lịch.
07-08-1997 Chỉ thị số 20/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kết hợp Kinh tế - Quốc phòng - An ninh trong các hoạt động Kinh tế - Văn hoá - Xã hội và Du lịch.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
43,664,382 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner