"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  An ninh - Quốc phòng (Năm 1997)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc lĩnh vực An ninh - Quốc phòng được ban hành trong năm 1997:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-11-1997 Chỉ thị số 31/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đấu tranh chống buôn lậu và tổ chức phối hợp lực lượng chống buôn lậu trong tình hình mới.
06-09-1997 Quyết định số 1112/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản quy định về trật tự an toàn Giao thông – Vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
07-08-1997 Chỉ thị số 21/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng.
15-07-1997 Chỉ thị số 16/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 51/CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu.
08-03-1997 Chỉ thị số 04/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
43,664,590 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner