"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Công nghiệp - Thương mại (Năm 2016)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 15 văn bản thuộc lĩnh vực Công nghiệp - Thương mại được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2016 Quyết định số 4135/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kỹ thuật, An toàn và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình.
27-12-2016 Quyết định số 4135/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kỹ thuật, An toàn và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình.
27-12-2016 Quyết định số 4134/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Quảng Bình.
27-12-2016 Quyết định số 4133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thương mại biên giới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Quảng Bình.
27-12-2016 Quyết định số 4132/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Quảng Bình.
18-11-2016 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp.
24-10-2016 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án Khu nhà ở thương mại tại trung tâm hành chính mới xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch.
30-08-2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình.
30-08-2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình.
19-08-2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương tỉnh Quảng Bình.
09-08-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
21-07-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án Khu nhà ở thương mại phía tây trung tâm huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch.
21-06-2016 Quyết định số 1846/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016.
23-05-2016 Quyết định số 1518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020.
20-04-2016 Nghị quyết số 126/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Danh mục các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
51,552,077 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner