"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lĩnh vực khác (Năm 2016)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 15 văn bản thuộc Lĩnh vực khác được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2016 Quyết định số 4238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021.
30-12-2016 Quyết định số 4215/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 2016.
25-12-2016 Mục lục Công báo số 71/MLCB của Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh năm 2016.
01-12-2016 Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021.
24-10-2016 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017.
21-07-2016 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
21-07-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác định phạm vi vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Bình.
10-06-2016 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016.
20-04-2016 Nghị quyết số 128/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016.
19-04-2016 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động HĐND thị xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
29-03-2016 Quyết định số 878/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận danh hiệu Chính quyền cơ sở vững mạnh năm 2015.
21-03-2016 Quyết định số 749/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2016.
26-02-2016 Mục lục Công báo số 2016/MLCB của Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh file thu.
12-01-2016 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
05-01-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn năm 2016.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
47,562,472 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner