"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Năm 2016 : 230 văn bản.
An ninh - Quốc phòng 6 văn bản
 
Công nghiệp - Thương mại 15 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo 20 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng 6 văn bản
 
Kế hoạch - Đầu tư 14 văn bản
 
Lao động - TB&XH 13 văn bản
 
Lĩnh vực khác 15 văn bản
 
Nội vụ - Ngoại vụ 29 văn bản
 
Nông - Lâm - Ngư nghiệp 14 văn bản
 
Tài chính - Thuế 22 văn bản
 
Tài nguyên - Môi Trường 12 văn bản
 
Tư pháp - Thanh Tra 62 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - TDTT 11 văn bản
 
Y tế - Dân số 10 văn bản
 
47,561,966 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner