"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài nguyên - Môi Trường (Năm 1996)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 4 văn bản thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi Trường được ban hành trong năm 1996:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-10-1996 Quyết định số 1119/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy chế cải tạo và quản lý vệ sinh thích hợp đối với các thị xã và các thị trấn trong tỉnh.
20-08-1996 Chỉ thị số 36/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường, quản lý, bảo vệ, khai thác, chế biến, mua bán tài nguyên khoáng sản.
16-07-1996 Chỉ thị số 32/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bảo vệ môi trường sinh thái hồ Phú Vinh.
09-03-1996 Chỉ thị số 08/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và tổ chức khai thác tài nguyên nước dưới đất (nước ngầm).
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
43,655,061 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner