"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài chính - Thuế (Năm 1996)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 11 văn bản thuộc lĩnh vực Tài chính - Thuế được ban hành trong năm 1996:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-1996 Quyết định số 1438/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quy định phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước ở địa phương huyện, thị xã thuộc tỉnh, năm 1997.
25-12-1996 Quyết định số 1427/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quy định giá đền bù giải phóng mặt bằng thi công Quốc Lộ 1A.
03-12-1996 Quyết định số 1321/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quy định giá tính thuế tài nguyên các loại đất, đá, cát và sạn.
02-10-1996 Quyết định số 1076/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Sửa đổi quy định trừ phần trăm tiết kiệm trên giá dự toán trong xây dựng cơ bản.
24-09-1996 Quyết định số 1025/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Cho vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm.
24-09-1996 Quyết định số 1024/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Cho vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm.
11-07-1996 Quyết định số 712/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định mức thu tiền đóng búa kiểm lâm.
01-07-1996 Quyết định số 668/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định giá đền bù tài sản có trên đất nằm trên tuyến đường điện 110KV Đồng Hới - Ba Đồn.
30-03-1996 Chỉ thị số 10/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải tư nhân.
25-03-1996 Chỉ thị số 09/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mở rộng dịch vụ thanh toán của Ngân hàng trong khu vực dân cư.
02-01-1996 Quyết định số 01/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Cho vay lại vốn thu hồi từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
43,703,390 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner