"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giáo dục - Đào tạo (Năm 2007)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 11 văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-10-2007 Quyết định số 2453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình.
24-08-2007 Quyết định số 1921/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch thời gian năm học 2007 - 2008 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
24-08-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 - 2008.
20-07-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo, tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010.
11-06-2007 Quyết định số 1315/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010".
06-06-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm ngoài giờ chính khóa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
09-05-2007 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp năm học 2006 - 2007 và tuyển sinh năm học 2007 - 2008.
07-05-2007 Quyết định số 933/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển lớp, học sinh cho các trường THPT, phổ thông cấp 2 và 3, trung tâm GDTX và KTTH - HN huyện, thành phố năm học 2007 - 2008.
17-04-2007 Quyết định số 837/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Bình năm học 2007 - 2008.
16-04-2007 Quyết định số 788/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phân bổ dự toán và kế hoạch sử dụng kinh phí Chư¬ơng trình mục tiêu và các khoản chi chung cho sự nghiệp GD - ĐT năm 2007.
16-04-2007 Quyết định số 786/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số mức chi cho công tác Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
51,218,890 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner