"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Công nghiệp - Thương mại (Năm 1998)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 3 văn bản thuộc lĩnh vực Công nghiệp - Thương mại được ban hành trong năm 1998:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-10-1998 Chỉ thị số 36/1998/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng hàng hoá.
21-09-1998 Quyết định số 57/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo “chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản”.
20-07-1998 Chỉ thị số 25/1998/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức điều tra hoạt động sản xuất công nghiệp.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
47,462,595 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner