"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài chính - Thuế (Năm 1998)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 4 văn bản thuộc lĩnh vực Tài chính - Thuế được ban hành trong năm 1998:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-1998 Chỉ thị số 42/1998/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
17-10-1998 Quyết định số 66/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép hợp thức hoá một số trường hợp để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.
14-10-1998 Quyết định số 63/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về thủ tục mua bán nhà ở.
22-06-1998 Quyết định số 39/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định các khoản thu, mức thu từng loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
47,461,671 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner