"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giao thông - Xây dựng (Năm 1991)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 3 văn bản thuộc lĩnh vực Giao thông - Xây dựng được ban hành trong năm 1991:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-1991 Chỉ thị số 43/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới.
19-07-1991 Chỉ thị số 27/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc đảm bảo an toàn trong công tác xây dựng cơ bản.
04-06-1991 Chỉ thị số 20/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức lại lực lượng vận tải ngoài quốc doanh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
47,462,583 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner