"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nông - Lâm - Ngư nghiệp (Năm 2016)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 14 văn bản thuộc lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-11-2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế cứu hộ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
26-10-2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác quản lý và phạm vi bảo vệ đê điều tỉnh Quảng Bình.
10-10-2016 Quyết định số 3104/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống bệnh lở mồm long móng gia súc tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020.
06-10-2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu thủy lợi phí đối với diện tích vụ hè thu ngắn ngày (lúa tái sinh) trên địa bàn tỉnh.
19-07-2016 Quyết định số 2149/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017.
17-06-2016 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thú y thủy sản.
13-05-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
28-04-2016 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, bão năm 2016.
25-04-2016 Quyết định số 1208/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng (REDD+)” tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020.
14-04-2016 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016.
31-03-2016 Quyết định số 918/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển cao su tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.
29-02-2016 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn.
23-02-2016 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2016.
25-01-2016 Quyết định số 195/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
52,940,025 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner