"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giao thông - Xây dựng (Năm 2016)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 6 văn bản thuộc lĩnh vực Giao thông - Xây dựng được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2016 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
02-11-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
08-07-2016 Quyết định số 2055/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung quy hoạch bến thủy nội địa (lần 3) vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.
07-04-2016 Quyết định số 1013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020.
22-03-2016 Quyết định số 771/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.
05-01-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn về việc thông qua Quy hoạch chi tiết khu thương mại, dịch vụ và dân cư phía Nam đường Hùng Vương, thị xã Ba Đồn.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
53,341,009 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner