"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Văn hóa - Du lịch - TDTT (Năm 2016)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 11 văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa - Du lịch - TDTT được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2016 Quyết định số 4173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử.
09-12-2016 Quyết định số 3940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử.
08-12-2016 Quyết định số 3931/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong lĩnh vực Du lịch áp dụng tại Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình.
08-12-2016 Quyết định số 3930/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình.
07-10-2016 Quyết định số 3101/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử.
27-09-2016 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ VIII (2017-2018).
16-09-2016 Quyết định số 2826/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử.
11-07-2016 Quyết định số 2078/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển ngành Thể dục, Thể thao tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".
01-07-2016 Quyết định số 1964/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Lưu Trọng Lư lần thứ V.
18-05-2016 Quyết định số 1482/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh.
15-01-2016 Quyết định số 99/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận điểm du lịch địa phương Di tích lịch sử quốc gia Chùa Hoằng Phúc.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
53,326,305 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner