"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Y tế - Dân số (Năm 2016)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 10 văn bản thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2016 Quyết định số 4192/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
08-12-2016 Quyết định số 3932/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn sinh học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình.
17-06-2016 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
15-06-2016 Quyết định số 1800/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã thuộc thị xã Ba Đồn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 (đợt 4).
15-06-2016 Quyết định số 1798/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận phường thuộc thành phố Đồng Hới đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 (đợt 4).
15-06-2016 Quyết định số 1797/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã thuộc huyện Lệ Thuỷ đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 (đợt 4).
15-06-2016 Quyết định số 1796/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã thuộc huyện Quảng Trạch đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 (đợt 4).
15-06-2016 Quyết định số 1795/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã thuộc huyện Quảng Ninh đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 (đợt 4).
15-06-2016 Quyết định số 1794/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã thuộc huyện Tuyên Hóa đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 (đợt 4).
28-04-2016 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện giai đoạn 2016 - 2020.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
53,283,811 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner