"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kế hoạch - Đầu tư (Năm 2006)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư được ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2006 Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc "Ban hành tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010".
08-12-2006 Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007.
08-12-2006 Nghị quyết số 63/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Quảng Bình năm 2007.
07-12-2006 Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành các tiêu chí, định mức chi đầu tư phát triển giai đoạn 2007 - 2010.
01-11-2006 Chỉ thị số 33/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư XDCB trong những tháng cuối năm 2006.
21-07-2006 Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006.
27-06-2006 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007.
29-05-2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng các hạng mục, công trình thuộc Dự án Giảm nghèo khu vực miền Trung tỉnh Quảng Bình.
29-05-2006 Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện Dự án Giảm nghèo khu vực miền Trung tỉnh Quảng Bình.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
52,909,065 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner