"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lĩnh vực khác (Năm 2006)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc Lĩnh vực khác được ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2006 Nghị quyết số 133/TT-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Đính chính các Nghị quyết số 58, số 59 ngày 07/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
25-12-2006 Mục lục Công báo số 2006/ML của Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh mỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2006.
08-12-2006 Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007.
21-07-2006 Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2006.
21-07-2006 Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010.
15-06-2006 Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010.
03-04-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Phát triển Thanh niên tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010.
30-03-2006 Chỉ thị số 11/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động tín dụng nội bộ hợp tác xã.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
53,342,424 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner