"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  An ninh - Quốc phòng (Năm 2006)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc lĩnh vực An ninh - Quốc phòng được ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-11-2006 Chỉ thị số 37/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007.
23-11-2006 Chỉ thị số 36/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng khi có chiến tranh.
21-07-2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
03-07-2006 Quyết định số 328/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện về phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2005 - 2010.
03-04-2006 Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng.
29-03-2006 Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng.
27-03-2006 Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy.
10-03-2006 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Hội nghị APEC lần thứ 14.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
53,327,661 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner