"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lao động - TB&XH (Năm 1998)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 4 văn bản thuộc lĩnh vực Lao động - TB&XH được ban hành trong năm 1998:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-1998 Chỉ thị số 43/1998/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý thống nhất các hoạt động đào tạo nghề và dịch vụ việc làm.
20-07-1998 Chỉ thị số 23/1998/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động, vệ sinh lao động.
23-04-1998 Chỉ thị số 13/1998/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai chương trình xoá đói, giảm nghèo.
12-01-1998 Chỉ thị số 02/1998/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 28/CP của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
46,467,192 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner