"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giáo dục - Đào tạo (Năm 1998)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 6 văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo được ban hành trong năm 1998:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-10-1998 Quyết định số 60/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình.
03-08-1998 Chỉ thị số 28/1998/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.
11-05-1998 Quyết định số 23/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trạm khuyến nông (nhiệm vụ bao gồm khuyến lâm, khuyến ngư) huyện, thị xã.
11-05-1998 Quyết định số 22/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường Phổ thông trung học Lê Trực.
11-05-1998 Quyết định số 21/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường Phổ thông cấp 2-3 Hoá Tiến, huyện Minh Hoá.
11-05-1998 Quyết định số 20/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường Phổ thông cấp 2-3 Phúc Trạch, huyện Bố trạch.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
46,371,472 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner