"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  An ninh - Quốc phòng (Năm 1998)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 6 văn bản thuộc lĩnh vực An ninh - Quốc phòng được ban hành trong năm 1998:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-10-1998 Chỉ thị số 37/1998/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý, xử lý bom đạn, vật liệu nổ sau chiến tranh.
03-10-1998 Chỉ thị số 33/1998/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 71/CP của Chính phủ về giáo dục Quốc phòng trong hệ thống các trường chính trị, hành chính, đoàn thể.
08-09-1998 Chỉ thị số 31/1998/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh Chống trộm cắp tài sản tại các cơ quan, xí nghiệp.
08-07-1998 Quyết định số 41/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của tổ kiểm tra liên ngành thực hiện phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.
07-04-1998 Chỉ thị số 10/1998/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc Xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, phường, xã an toàn.
03-03-1998 Chỉ thị số 05/1998/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
46,371,406 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner