"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lao động - TB&XH (Năm 2005)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 2 văn bản thuộc lĩnh vực Lao động - TB&XH được ban hành trong năm 2005:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-04-2005 Chỉ thị số 12/2005/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện điều tra xác định hộ nghèo giai đoạn 2006 - 2010.
16-03-2005 Quyết định số 14/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình thành Trung tâm nuôi dưỡng người có công và đối tượng xã hội tỉnh Quảng Bình.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
53,326,494 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner