"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kế hoạch - Đầu tư (Năm 2005)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư được ban hành trong năm 2005:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-10-2005 Quyết định số 52/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v "Phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế xã hội hành lang kinh tế Quốc lộ 12A đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020".
10-10-2005 Quyết định số 51/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội hành lang kinh tế dọc đường Hồ Chí Minh thuộc tỉnh Quảng Bình đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.
07-07-2005 Quyết định số 34/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2010.
23-06-2005 Chỉ thị số 21/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2006.
01-04-2005 Quyết định số 21/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt phương án và chuyển doanh nghiệp Nhà nước: Xí nghiệp In Quảng Bình thành Công ty Cổ phần In Quảng Bình.
04-03-2005 Quyết định số 10/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới.
04-03-2005 Quyết định số 09/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Cảng biển Hòn La.
18-01-2005 Quyết định số 05/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt phương án và chuyển doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Du lịch Quảng Bình thành Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Bình.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
53,274,750 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner