"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài nguyên - Môi Trường (Năm 2005)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 3 văn bản thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi Trường được ban hành trong năm 2005:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2005 Quyết định số 68/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2015.
16-11-2005 Quyết định số 57/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
05-05-2005 Chỉ thị số 16/2005/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2006 - 2010.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
52,993,807 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner