"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 1992           Ủy ban nhân dân tỉnh           Chỉ thị
Danh sách 13 Chỉ thị do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 1992:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-1992 Chỉ thị số 49/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị về việc lập lại trật tự trong nhập khẩu và phổ biến phim nhựa điện ảnh, băng hình VIDEO trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
05-12-1992 Chỉ thị số 47/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý thu chi tiền mặt.
05-12-1992 Chỉ thị số 48/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01/TTg ngày 6/10/1992 và Chỉ thị 13/TTg ngày 19/10/1992 của Thủ tướng Chính phủ.
05-11-1992 Chỉ thị số 43/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo thanh toán nợ giai đoạn II Kết hợp giải quyết tồn đọng qua thực hiện Quyết định 315, 330/HĐBT và Nghị định 388/HĐBT.
12-10-1992 Chỉ thị số 41/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị về việc chống lấy cắp điện.
11-06-1992 Chỉ thị số 30/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị về việc giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính.
10-06-1992 Chỉ thị số 27/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ trật tự an toàn trong ngành vận tải đường sắt.
06-05-1992 Chỉ thị số 21/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Nghị định 133/HĐBT ngày 20 tháng 4 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng.
20-04-1992 Chỉ thị số 17/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thống nhất quản lý Nhà nước về công nghiệp chế biến gỗ.
07-04-1992 Chỉ thị số 13/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị về việc bảo vệ và sử dụng các di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh đã được Nhà nước công nhận.
07-04-1992 Chỉ thị số 14/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc "thực hiện chế độ thu thuế tài nguyên đối với việc khai thác vật liệu địa phương".
04-04-1992 Chỉ thị số 11/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấm khai thác đá hai bên đường Quốc lộ 1A đoạn qua đèo Lý Hoà.
23-03-1992 Chỉ thị số 10/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác tổ chức quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
51,233,042 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner