"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 1996           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 46 văn bản được ban hành trong năm 1996:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-1996 Chỉ thị số 57/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập kế hoạch quy hoạch và các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị tại thị xã, các thị trấn, thị tứ trong tỉnh.
26-12-1996 Quyết định số 1438/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quy định phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước ở địa phương huyện, thị xã thuộc tỉnh, năm 1997.
25-12-1996 Quyết định số 1427/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quy định giá đền bù giải phóng mặt bằng thi công Quốc Lộ 1A.
17-12-1996 Chỉ thị số 56/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai tăng cường quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh.
03-12-1996 Quyết định số 1321/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quy định giá tính thuế tài nguyên các loại đất, đá, cát và sạn.
28-11-1996 Quyết định số 1295/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hạt Kiểm lâm.
16-11-1996 Quyết định số 1208/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Lưu Trọng Lư.
16-10-1996 Quyết định số 1132/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành bản quy định tạm thời về tổ chức thôn, bản và nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng thôn, bản.
12-10-1996 Quyết định số 1119/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy chế cải tạo và quản lý vệ sinh thích hợp đối với các thị xã và các thị trấn trong tỉnh.
07-10-1996 Chỉ thị số 48/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị định 86/CP và Nghị định 26/CP của Chính phủ.
07-10-1996 Chỉ thị số 49/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều tra nhân khẩu học nhiều vòng và kế hoạch hóa gia đình 1996 - 2000.
02-10-1996 Quyết định số 1076/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Sửa đổi quy định trừ phần trăm tiết kiệm trên giá dự toán trong xây dựng cơ bản.
01-10-1996 Chỉ thị số 46/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo vệ mạng lưới thông tin bưu chính viễn thông.
30-09-1996 Chỉ thị số 44/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện NĐ 47/CP của Chính phủ về quản lý vũ khí – vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
30-09-1996 Chỉ thị số 45/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng sử dụng nguồn nhân lực Quảng Bình.
24-09-1996 Quyết định số 1024/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Cho vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm.
24-09-1996 Quyết định số 1025/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Cho vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm.
04-09-1996 Chỉ thị số 41/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ.
03-09-1996 Chỉ thị số 40/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển động vật hoang dã.
26-08-1996 Chỉ thị số 38/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thi tuyển vào các ngạch công chức, viên chức.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
51,232,945 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner