"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 1994           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 22 văn bản được ban hành trong năm 1994:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-1994 Quyết định số 1088/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định giá các loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồi đất.
09-12-1994 Quyết định số 1048/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh "Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức địa chính các cấp trong tỉnh”.
30-11-1994 Chỉ thị số 24/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện các Nghị định của Chính phủ về “quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị” và “mua bán và kinh doanh nhà ở”.
29-11-1994 Chỉ thị số 23/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấm sản xuất, vận chuyển, kinh doanh buôn bán và đốt pháo.
05-11-1994 Quyết định số 974/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định giá bán hàng phục vụ đồng bào miền núi.
21-10-1994 Quyết định số 933/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định mức và suất học bổng cho các học sinh trường chuyên và học sinh các trường dân tộc nội trú.
31-08-1994 Quyết định số 802/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Sở Địa chính thuộc UBND tỉnh.
11-08-1994 Chỉ thị số 17/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v khắc đổi, quản lý và sử dụng con dấu.
05-08-1994 Quyết định số 721/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định phạm vi bảo vệ đê điều.
04-08-1994 Chỉ thị số 16/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu hành chính sự nghiệp và XDCB.
29-07-1994 Chỉ thị số 15/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v chấn chỉnh đội ngủ cán bộ để đẩy mạnh công tác thanh toán và xử lý nợ giai đoạn 2.
05-07-1994 Quyết định số 522/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v định giá tính thuế tài nguyên đối với gỗ tận dụng lóc lõi, song bột và củi khai thác rừng tự nhiên.
05-07-1994 Quyết định số 528/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thu lệ phí địa chính trong quá trình thực hiện Nghị định 64/CP của Chính phủ.
09-06-1994 Chỉ thị số 12/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 610/TTg và Nghị định 19/CP của Chính phủ về công tác quốc phòng.
03-06-1994 Chỉ thị số 11/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động đào đãi vàng sa khoáng.
02-06-1994 Chỉ thị số 10/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo vệ hệ thống tải điện 500KV Bắc - Nam.
31-05-1994 Quyết định số 424/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành quy định hoạt động khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
09-05-1994 Chỉ thị số 08/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý Nhà nước về nhà ở và đất đai tại các đô thị trong toàn tỉnh.
12-04-1994 Chỉ thị số 04/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định 317/TTg ngày 29/6/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển nhà nghỉ của các bộ, ngành, đoàn thể, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương sang kinh doanh khách sạn du lịch.
02-04-1994 Chỉ thị số 03/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định 64/CP của Chính phủ về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
51,233,008 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner