"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 1993           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 31 văn bản được ban hành trong năm 1993:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-1993 Chỉ thị số 46/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý kinh doanh vàng.
09-12-1993 Chỉ thị số 44/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 01/TTg của Thủ tướng Chính Phủ.
18-11-1993 Quyết định số 924/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường.
09-11-1993 Chỉ thị số 41/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý kinh doanh xi măng và chống thất thu thuế ở lĩnh vực buôn bán vật liệu xây dựng.
21-10-1993 Quyết định số 828/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v miễn thuế doanh thu trên khâu lưu thông đối với lợn, thịt lợn và bia Sladex.
12-10-1993 Chỉ thị số 38/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái.
06-10-1993 Chỉ thị số 39/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện lập hoá đơn chứng từ khi mua bán hàng và cung ứng dịch vụ thu tiền.
28-08-1993 Chỉ thị số 37/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu mua và chế biến song mây xuất khẩu.
19-08-1993 Quyết định số 673/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập hệ thống tư pháp của tỉnh.
07-08-1993 Quyết định số 646/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phụ cấp cho cán bộ chuyên trách công tác dân số - KHHGĐ của 100 xã, phường trong toàn tỉnh.
19-07-1993 Chỉ thị số 34/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách để quản lý gỗ quý hiếm.
18-06-1993 Chỉ thị số 30/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt.
16-06-1993 Quyết định số 514/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v xác định các khu vực là điểm cấm, cắm biển cấm người nước ngoài qua lại.
02-06-1993 Chỉ thị số 28/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đất xây dựng trong tỉnh.
18-05-1993 Chỉ thị số 23/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Chỉ thị số 18/CT-UB ngày 30/4/1993 của Ủy ban nhân dân.
10-05-1993 Chỉ thị số 22/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý tình hình khó khăn của các hợp tác xã tín dụng.
07-05-1993 Chỉ thị số 21/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Chỉ thị số 18/CT-UB ngày 30/4/1993 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
30-04-1993 Chỉ thị số 18/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, thu mua, chế biến hàng nông lâm sản xuất khẩu.
30-04-1993 Chỉ thị số 19/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc củng cố các ban quản lý công trình XDCB.
02-04-1993 Chỉ thị số 14/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý thị trường mặt hàng kinh doanh có điều kiện.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
51,233,025 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner