"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 1992           Ủy ban nhân dân tỉnh           Quyết định
Danh sách 5 Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 1992:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-1992 Quyết định số 599/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định của Ủy ban dân dân tỉnh về việc ban hành bản quy định về cấp dự báo cháy rừng và tổ chức thực hiện phòng chống cháy rừng.
10-10-1992 Quyết định số 503/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định danh mục và thẩm quyền định giá.
07-08-1992 Quyết định số 381/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cảu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Sở Y tế quản lý thống nhất toàn ngành và công tác sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh.
11-05-1992 Quyết định số 216/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Thương mại và Du lịch.
15-04-1992 Quyết định số 168/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung một số tuyến đường nội thị xã Đồng Hới đưa vào quản lý.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
51,198,811 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner